Where to Buy Fairtrade Products

This is a question I have often been asked wherever I have lived. The wonderful Llanelli people are now asking this question and I am now in a position to answer it re. the local Llanelli stores.

First I would like to say that the local Co-ops are the leaders in Fairtrade and we work closely together.

M&S comes next.

Asda, Tesco and Morrisons have exactly the same amount of Fairtrade.

Aldi and Lidl have similar products except that Aldi has its own supplier of Fairtrade roses. Many small shops don’t bother with Fairtrade but they could do it quite easily. The only small shop that is an authorised small shop for Fairtrade is Maddocks in Upper Tumble.

Asda, Tesco and Morrisons sell tea, coffee, Kitkat, Maltesers, Ben & Jerry’s ice cream, some bananas and some specialist sugars.

The Co-ops sell tea, coffee, drinking chocolate, all sugars, chocolates of various types, a massive choice of Fairtrade wines and all their bananas. Unfortunately, the one Fairtrade café in the Co-op at Cross Hands has closed down.

M&S sells tea, coffee, drinking chocolate, all sugars, a good choice of Fairtrade wines, all bananas and it has a Fairtrade café at Trostre.

Lidl sells tea, coffee, dark chocolate-Amazonian, maltesers, rose wine and some bananas.

Aldi sells tea, coffee, dark chocolate- Moser Roth, maltesers, some bananas and roses

Maddocks sells tea, cocoa, Maltesers and Kitkat.

If any of these stores feel that I have missed something, please feel free to contact me and I will be happy to add it to my public list. If any of you lovely customers also spot something, you must let me know. I always feel great joy in adding more Fairtrade products that are sold in and around Llanelli.

 

Ble i Brynu Cynhyrchion Masnach Deg

Mae hwn yn gwestiwn yr wyf wedi ei ofyn yn aml le bynnag yr wyf wedi byw. Mae pobl Llanelli yn dechrau gofyn y cwestiwn yma hefyd, ac rwyf nawr mewn sefyllfa i'w hateb.

Yn gyntaf, hoffwn ddweud mai'r siopau Co-op lleol yw'r arweinwyr yn Fasnach Deg ac rydym yn cydweithio'n agos.

Daw M&S yn ail.

Mae gan Asda, Tesco a Morrisons yr union yr un faint o gynhyrchion Masnach Deg.

Mae gan Aldi a Lidl gynhyrchion tebyg heblaw bod gan Aldi ei gyflenwr ei hun o rosod Masnach Deg. Nid yw llawer o siopau bach yn poeni â Masnach Deg ond gallant ei wneud yn eithaf hawdd. Yr unig siop fach sy'n siop fechan awdurdodedig ar gyfer Masnach Deg yw Maddocks yn y Tymbl Uchaf.

Mae Asda, Tesco a Morrisons yn gwerthu te, coffi, Kitkat, Maltesers, hufen iâ Ben & Jerry’s, rhai bananas a pheth siwgr arbenigol.

Mae'r Co-op yn gwerthu te, coffi, siocled yfed, bananas, siwgr, siocled o wahanol fathau ac mae ganddynt ddewis enfawr o winoedd Masnach Deg. Yn anffodus, mae'r un caffi Masnach Deg yn y Co-op yn Cross Hands wedi cau erbyn hyn.

Mae M&S yn gwerthu te, coffi, siocled yfed, siwgr, bananas a dewis da o winoedd Masnach Deg, ac mae ganddi gaffi Masnach Deg yn Nhrostre.

Mae Lidl yn gwerthu te, coffi, siocled tywyll-Amazonian, Maltesers, gwin pinc a rhai bananas.

Mae Aldi yn gwerthu te, coffi, siocled tywyll - Moser Roth, Maltesers, rhai bananas a rhosod.

Mae Maddocks yn gwerthu te, coco, Maltesers a Kitkat.

Os yw unrhyw un o'r siopau hyn yn teimlo fy mod wedi colli rhywbeth, mae croeso i chi gysylltu â mi a byddaf yn hapus i'w ychwanegu at fy rhestr gyhoeddus. Os bydd unrhyw un ohonoch chi, cwsmeriaid hyfryd hefyd yn gweld rhywbeth, rhaid ichi roi gwybod i mi. Rwyf bob amser yn teimlo'n falch iawn wrth ychwanegu mwy o gynnyrch Masnach Deg sy'n cael eu gwerthu yn Llanelli ac yn yr ardal o amgylch.

Principles of Fairtrade

Get in touch


Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Follow us.

Sponsors

  • Paragon Consultants - Llanelli PC Repairs